Παροχή νομικών υπηρεσιών και διαχείριση των υποθέσεων σας και στις δύο χώρες.

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ggcg.eu-89102752

ΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΜΑΣ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΤΟΣΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΟΣΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑ.

Με δικαίωμα παράστασης τόσο στα γερμανικά όσο και στα ελληνικά δικαστήρια γνωρίζουμε σε βάθος και τα δύο νομικά συστήματα και μπορούμε να σας καθοδηγήσουμε σε υποθέσεις που εμπλέκονται και τα δύο συστήματα δικαίου.

Τομείς ιδιαίτερης εμπειρίας και ειδίκευσης:

 • Ίδρυση ελληνογερμανικών επιχειρήσεων
 • Εταιρικό δίκαιο
 • Νεοφυείς επιχειρήσεις (start-ups) / νέα επιχειρηματικότητα
 • Δίκαιο ακινήτων και μισθώσεων
 • Κληρονομικό δίκαιο
 • Οικογενειακό δίκαιο
 • Σύνταξη συμβολαίων σε δύο ή περισσότερες γλώσσες.
 • Εμπορικά σήματα
 • Τραπεζικό δίκαιο
 • Δίκαιο προστασίας πολιτιστικών αγαθών
 • Σωματειακό δίκαιο, δίκαιο ιδρυμάτων
 • Δημόσιο δίκαιο
 • Φορολογικό δίκαιο
ΑΚΙΝΗΤΑ

ggcg.eu-74081141

 • Διαχείριση ακινήτων και στις δύο χώρες
 • Αγοραπωλησία ακινήτων
 • Αδειοδοτήσεις
 • Παρακολούθηση έργων κατασκευής
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ (PROJECT MANAGEMENT)

ggcg.eu-96853772

 • Συμβουλευτική επιχειρήσεων
 • Υπηρεσίες πρόσληψης προσωπικού
 • Επαγγελματική κατάρτιση/εκπαιδευτικά προγράμματα προσωπικού
 • Διαφήμιση και Marketing
 • Διαδικτυακή παρουσίαση και υπηρεσίες (online services)
 • Διοργάνωση εκδηλώσεων
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ggcg.eu-83646331

Οι υπηρεσίες μας αυτές αφορούν κυρίως την χρηματοδότηση έργων και κατασκευής ή αγοράς ακινήτων. Συνεργαζόμαστε με τράπεζες και ιδιωτικούς φορείς χρηματοδότησης και σας βοηθάμε τόσο στην διαδικασία εύρεσης χρηματοδότησης όσο και στη συνεργασία σας με γερμανικές ή ελληνικές τράπεζες.

 • Άνοιγμα λογαριασμών και σχετική υποστήριξη
 • Αναζήτηση πιστωτικών ιδρυμάτων με τα καλύτερα χρηματοδοτικά προγράμματα.
 • Συμβουλές για θέματα δανειοδοτήσεων και επενδυτικών σχεδίων.
 • Χρηματοδότηση έργων
ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ggcg.eu-95258384

Μεταφράζουμε κάθε είδος κειμένου από και προς Γερμανικά, Αγγλικά και Ελληνικά με ιδιαίτερη εξειδίκευση στα νομικά κείμενα.
Στις υπηρεσίες μας συγκαταλέγονται επίσης οι διερμηνείες στις παραπάνω γλώσσες καθώς και η πάσης φύσεως γλωσσική επικοινωνία, γραπτή ή προφορική.

 • Επίσημες μεταφράσεις, επικυρώσεις μεταφράσεων
 • Συνεργάτες με εξειδίκευση σε διάφορους τομείς ορολογίας και επιστημονικής – τεχνικής επικοινωνίας
 • Ψιθυριστή διερμηνεία
 • Συνοδεία και γλωσσική υποστήριξη σε σημαντικές συναντήσεις και στις δύο χώρες
ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ggcg.eu-100663554

 • Υποστήριξη τηλεοπτικών και κινηματογραφικών παραγωγών.
 • Τουρισμός και πολιτιστικά προγράμματα.
 • Υποστήριξη ανθρωπιστικών, περιβαλλοντικών και φιλοζωικών δράσεων.
 • Συνοδεία αποστολών και στις δύο χώρες.
 • Αναζήτηση κατάλληλων επαγγελματικών εκθέσεων.
Impressum

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!