Γνωρίζουμε και αγαπούμε και τις δύο χώρες. Συνδεόμαστε και επαγγελματικά και προσωπικά και με τις δύο χώρες και γνωρίζουμε τις ιδιαιτερότητές τους στις επαγγελματικές σχέσεις, τον τρόπο ζωής, την νοοτροπία και τον πολιτισμό τους. Έτσι είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε και επιλέγουμε τις καλύτερες για εσάς λύσεις.

Η ΕΛΛΗΝΟ-ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ (GGCG) – THE GREEK GERMAN CONSULTANCY GROUP (GGCG).

Η GGCG είναι μια συμβουλευτική ομάδα που ιδρύθηκε από νομικούς και από τις δύο χώρες αποτελείται μια ομάδα ειδικών συμβούλων σε διάφορους τομείς. Ιδρύθηκε τον Σεπτέμβριο του 2014 κυρίως ως απάντηση στις ιδιαίτερες ανάγκες που δημιούργησε η δύσκολη οικονομική κατάσταση της Ελλάδας.
Η GGCG είναι μια από τις ελάχιστες συμβουλευτικές ομάδες οι οποίες έχουν γραφεία και στις δύο χώρες με αποτέλεσμα να είναι σε θέση ανά πάσα στιγμή να προτείνει λύσεις και να χειρίζεται τις υποθέσεις των πελατών της.

ggcg.eu-75582482Τι μας κάνει να ξεχωρίζουμε:

  • γνωρίζουμε καλά και τις ιδιαιτερότητες κάθε χώρας και τη νοοτροπία της
  • έχουμε μακρά εμπειρία στις ελληνογερμανικές σχέσεις
  • μιλάμε άπταιστα και τις δύο γλώσσες
  • έχουμε και στις δύο χώρες εξειδικευμένο δίκτυο συνεργατών
  • έχουμε έδρα και στις δύο χώρες
  • στη Γερμανία και στην Ελλάδα
Impressum

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!